Slide background

   HOME / Hair Restoration Process

   นวัตกรรมการปลูกผม โดยไม่ต้องผ่าตัด

ผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะล้าน แก้ไขได้ด้วยการปลูกผม

 “ เส้นผม ” ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายของเรา แต่เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กับส่วนอื่นของร่างกาย เส้นผมถือได้ว่าเป็นตัวเสริมบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก ผมที่หนา ดกดำ จะจัดทำทรงอะไรก็ทำได้ง่ายทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ีวิต หลายคนมีปัญหากับหนังศีรษะและเส้นผมที่พบได้บ่อยก็คือ ผมบาง ผมร่วง จนศีรษะล้านเพราะการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควร และวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมสั้นลง จึงทำให้ต่อมผมหยุดการสร้างเส้นผม

            การปลูกผมด้วยพลาสมาที่อยู่ในเลือดของผู้ที่จะรับการรักษา ซึ่ง พลาสม่า (Plasma ) คือ ส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลว โดยปกติจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองใส แต่ถ้าพบไขมันก็จะเห็นเป็นสีขาว มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55 ในเลือด พลาสม่าจะได้จากการนำเลือด (blood) ไปปั่นเหวี่ยงและเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงไป จึงทำให้พลาสมาสามารถแยกตัวออกจากชั้นเซลล์เม็ดขาว เซลล์เม็ดเลือดแดง  เกล็ดเลือด ไปอยู่ในชั้นบนสุด เมื่อได้พลาสม่าที่แยกออกจากเลือดมาแล้ว นำมาผ่านขบวนการ Biotechnology ทำให้พลาสม่ามีปริมาณเกล็ดเลือดสูง ซึ่งเรียกอีกชื่อว่า PRP (platelet rich plasma)

     เมื่อเราได้พลาสม่าที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง หรือ platelet  ในนั้นจะมีการหลั่งสารที่เรียว่า growth factors (GF) ซึ่งมีหน้าที่เรียกและรวบรวมสเต็มเซลล์ที่อยู่ในกระแสเลือดให้คอยซ่อมแซมบาดแผลหรือสร้างเซลล์ที่เสื่อมสภาพถือว่าเป็นกลไกลปกติของร่างกายมนุษย์อยู่แล้ว
         ในการรักษาปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ก็เช่นกัน การรักษาด้วยนวัตกรรม PRP หรือการฉีดพลาสม่าที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง เข้าไปในรากผมจากนั้นจะเกิด growth factors (GF) จำนวนมากในบริเวณรากผมที่ฉีด GF เหล่านั้นจะกระตุ้นเรียก สเต็มเซลล์ที่อยู่ในกระแสเลือดให้วิ่งเข้ามาที่บริเวณรากผม และทำให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ และยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมที่หยุดทำงานแล้วให้กลับมาเกิดสร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่ ทำให้ผมที่เกิดใหม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น เกิดผมใหม่มากขึ้นมีสุขภาพดี ผมจะดูหนาในเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือรับประทานยา หมดกับปัญหา ผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะล้านด้วยการรักษา ด้วย PRP (platelet rich plasma)
 

     ผลการรักษาที่ดีในการเพิ่มจำนวนการเกิดใหม่ของเส้นผมนั้นขึ้นอยู่กับขบวนการที่ทำให้เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร Growth factors ได้มากแค่ไหน หากยิ่งหลั่งสาร GF ได้มาก การกระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์ก็จะได้มากขึ้น ส่งผลถึงการซ่อมแซมเซลล์รากผมก็มากขึ้นด้วย ในส่วนคุณภาพของเกล็ดเลือดนั้นยังมีการเพิ่มสารบางชนิดหรือพลังงานเลเซอร์ เพื่อช่วยทำให้เกล็ดเลือดสามารถหลั่ง สาร growth factors ออกมาได้มาก เกิดการเรียกสเต็มเซลล์ออกมาซ่อมแซมเซลล์ได้มากขึ้นและส่งผลต่อการเกิดและเจริญเติบโตของเส้นผม

       ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ BSL Clinic กับประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกล็ดเลือดหลั่งสาร growth factors ออกมาได้มาก โดยการใช้พลังงานเลเซอร์กระตุ้น ทำให้เกิดสเต็มเซลล์จำนวนมากในการสร้างเส้นผมใหม่ คนไข้จึงมั่นใจได้ถึงผลการรักษาที่ทำให้เส้นผมกลับมาขึ้นใหม่ ดูหนาและสุขภาพดีอีกครั้ง

ผลการรักษาคนไข้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ BSL Clinic
     การปลูกผมด้วยพลาสมาของคนไข้เองนั้น จะทำให้เซลล์รากผมที่เสื่อมสภาพแล้วนั้นถูกกระตุ้นในกลับมาสามารถสร้างเส้นผมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น ผมจึงมีสุขภาพดีขึ้น หนาขึ้นภายในเวลา 3 เดือน และด้วยเทคนิคพิเศษของทีมแพทย์ BSL ที่สามารถกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้มา "ซ่อมแซมเซลล์ผมที่เสื่อมสภาพ" ได้เป็นอย่างดี คนไข้จึงได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เห็นผลระหว่างก่อนการรักษา กับหลังการรักษา อย่างเป็นที่น่าประทับใจ