Slide background

   HOME / Hair thinning, Baldness & Hair Loss

   ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

     หนึ่งในปัญหาที่สร้างความกังวลใจไม่น้อยทั้งชายและหญิงทำให้เสียบุคลิกภาพขาดความมั่นใจ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ผมร่วงถาวรทำให้การรักษาให้ผมกลับมาหนา ดกดำอีกครั้งเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

     ปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากระบบการไหลเวียนที่ไม่ดีโภชนาการที่ขาดสมดุลและฮอร์โมนดีเอชที (ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน) มากเกินไป จากความเครียดโรคบางชนิด เช่นโลหิตจาง ไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวานและความผิดปกติของฮอร์โมน เช่นคุณแม่หลังคลอดหรือเกิดจากการใช้เคมีใส่ผมต่างๆเช่น การดัดย้อม การใช้สเปรย์แต่งผมเป็นประจำ เชื้อราบนหนังศีรษะ รังแค ต่อมไขมันทำงานมากเกินไป ฯลฯ บางคนจึงซื้อยามาทาหรือแชมพูรักษาผมร่วงมาลองใช้แต่ก็ไม่อาจทำให้ผมหยุดร่วงได้เพราะไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุที่แท้จริง ดังนั้นแนวทางการหยุดผมร่วงจึงต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและคงอยู่ยาวนาน

     ในแต่ละวันถ้ามีเส้นผมหลุดร่วงประมาณ  50-100  เส้น  ถือว่าเป็นภาวะปกติ  แต่ถ้าพบว่าเส้นผมร่วงมากเกินกว่า  100  เส้นต่อวัน เป็นเวลานานกว่า  1 สัปดาห์ นั่นเป็นอาการผมร่วงผิดปกติ  หรือเป็นอาการของเส้นผมที่หักกลางซึ่งอาจมีการร่วงของขนในบริเวณอื่น ของร่างกายร่วมด้วย เช่น  ขนคิ้ว  หนวด  เป็นต้น

     ระยะการเจริญเติบโตและช่วงชีวิต(Hair Life Cycle) แบ่งได้ ดังต่อไปนี้

    • ระยะที่หนึ่ง  เป็นระยะที่เส้นผมงอกยาวขึ้น  มีระยะเวลาประมาณ 3  ปี  ประมาณ 90%  ของผมทั้งศีรษะอยู่ในระยะนี้
    • ระยะที่สอง  เป็นระยะที่เส้นผมหยุดการเจริญเติบโต  มีระยะเวลาประมาณ 3  เดือน
    • ระยะที่สาม  เป็นระยะที่ผมเริ่มหลุดร่วง  เนื่องจากรากผมค่อย ๆ เคลื่อนจากที่อยู่เดิมที่บริเวณรอยต่อชั้นไขมันและหนังแท้ขึ้นมา บริเวณตรงกลางหนังแท้เมื่อดึง เบา ๆ จะหลุดออกได้ง่าย มีระยะเวลา ประมาณ 3  สัปดาห์
    • ระยะพัก  หลังจากนั้นรากผมหยุดพักการเจริญเติบโตไปอีก 3-5  เดือน  ก่อนที่ผมใหม่จะเริ่มขึ้น

สาเหตุหลักของอาการผมร่วงแต่ละแบบมีแตกต่างกัน
 
       Alopecia Areata
   มีอาการผมร่วงเป็นหย่อม ๆ รูปวงกลมหรือวงรีและอาจมีอาการขนร่วงในบริเวณอื่นของร่างกายร่วมด้วย บางรายมีผมขึ้นได้เองภายในระยะเวลา  6  เดือน ถึง 1  ปี และบางรายกลับมีอาการผมร่วงได้อีก ประมาณ 50% ของอาการผมร่วงนี้มีสาเหตุมาจากความเครียด  หรืออาจเกิดเนื่องจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่เซลล์รากผม การรรักษาให้ผมขึ้นใหม่นั้น ทำได้ไม่ยาก แต่ต้องรักษาให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เพื่อให้ผมขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วและไม่กลับมาหลุดร่วงอีก
 

       Telogen  Effluvium
   อาการผมร่วงอันเนื่องมาจากเกิด จากภาวะความเครียดของร่างกายและจิตใจ เช่น ความเจ็บป่วย การผ่าตัด หลังคลอดบุตร อาการผมร่วงมักแสดงหลังเกิดภาวะเครียดประมาณ 2-3 เดือน เมื่อกำจัดสาเหตูและรักษาอย่างถูกวิธี เส้นผมจะงอกขึ้นมาใหม่เป็นปกติภายใน  6  เดือน  ถึง  1 ปี

       Chronic Telogen Hair Loss
   อาการผมร่วงเรื้อรังใน ผู้หญิงมีอาการคล้ายโรคผมร่วงจากรรมพันธุ์ ปริมาตรหรือความหนาของเส้นผมลดลง แต่ไม่มีที่ว่างระหว่างเส้นผม (มีช่องไฟปกติ) การรักษา ควรรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และไลซีน  ซึ่งอยู่ในไข่แดงและเนื้อสัตว์

       Androgenetic Alopecia
   อาการผมร่วงอันเนื่องมาจากภาวะ ทางพันธุกรรมและการทำงานของฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ซึ่งมีมากขึ้นตามอายุ ในเพศชายอาจเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยมักมีผมบางบริเวณชายผมด้านหน้าหรือกลางกระหม่อม ขณะที่ในเพศหญิงมักแสดงอาการผมบางกลางศีรษะ เส้นผมด้านหน้ามีขนาดปกติ แต่จำนวนเส้นผมลดลง ทำให้ผมดูบางลง

           นอกจากนี้  สาเหตุของผมร่วงยังมีอีกมาก  เช่น 
                       ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 
                       SLE 
                       การขาดอาหารจำพวกโปรตีนหรือธาตุเหล็ก 
                       การติดเชื้อซิฟิลิส 
                       การใช้ยารักษาโรคมะเร็ง 
                       การใช้แรงในการดึงรั้งเส้นผม  เช่น การรัดผมที่แน่นเกินไป 
                       อาการผมร่วงในเด็กอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อราที่หนังศีรษะ  ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมในบริเวณที่ติดเชื้อ

  

      การรักษาผมร่วงจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศชายที่เปลี่ยนแปลง (Androgenetic  Alopecia) 

   ปัจจุบันมียาที่เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลในการรักษาผมร่วงชนิดนี้คือ  Minoxidil, Finasteride และ Dutasteride ซึ่งอาจมียาทาหรือยารับประทานควบคู่กันไปด้วย การใช้ยาควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์เท่านั้น แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาปริมาณยาที่ให้ และระยะเวลาในการใช้ไม่ควรหยุดยาด้วยตัวเอง เพราะการหยุดยาโดยกะทันหันอาจทำให้อาการผมร่วงกลับมาอีก

   •  ยาทา Minoxidil มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม  ทำให้ขนาดของเส้นผมขยายเกือบเท่าตัว  โดยจำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อหยุดยา อาการผมร่วงอาจจะกลับมาได้  ยาชนิดนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิง

   •  ยาทา finasteride 0.05% สามารถลดระดับฮอร์โมน Testosterone  ที่หนังศีรษะได้สูงถึง 40% จึงช่วยลดอัตราการเกิดผมร่วงในชายและหญิงได้

   •   ยารับประทาน Minoxidilทำให้ผมขึ้นดกหนาที่หนังศีรษะ  ขนตา  ขนตามตัว  แขนและขาภายใน  2  เดือน  ผลกระทบข้างเคียง  ในบางคนอาจมีอาการบวมบริเวณรอบขอบตาหรือหน้า  ถ้าผมขึ้นแล้วต้องค่อย ๆลดปริมาณยา  หากหยุดยาทันที  ผมจะกลับมาร่วงใหม่  และเมื่อเริ่มให้ยาอีกครั้ง  ต้องเพิ่มขนาดเป็น 2 เท่า เพราะอาจมีอาการดื้อยา ไม่ควรใช้ในเพศหญิงเพราะทำให้หนวดขึ้น

   •  ยารับประทาน  Finasterideในเพศชายภายหลังการรักษา  3-4 เดือน พบว่าประมาณ 70 % ของผู้ป่วย มีผมงอกใหม่ขึ้นมา แต่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนอาจไม่ได้ผล  ยกเว้นแต่ผู้ที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงซึ่งจะได้ผลดี

   •  ใช้แชมพูที่มีตัวยาและ hair Growth factors สูตรพิเศษที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นล่าสุดเฉพาะของ BSL clinic สระผมทุก 2-3 วัน เป็นเวลาประมาณ 3-6 เดือนซึ่งสามารถหยุดยั้งฮอร์โมนเพศชายได้และทำให้เส้นรากผมแข็งแรงขึ้น พิสูจน์แล้วด้วยผลการรักษาที่น่าทึ่งจากคนไข้มากมาย

   •  เพื่อให้ได้ผลดีการรักษาต้องใช้ตัวยาทั้ง 3 ชนิดร่วมกัน

   •  ยาอื่น ๆ ที่อาจได้ผลในบางราย เช่น Cimetidine, Flutamide, Spironolactone และสารสกัดจากชาเขียว

   •  การปลูกผมเป็นวิธีหนึ่งซึ่งใช้ในการรักษาผมร่วงเนื่องมาจากพันธุกรรมปัจจุบันการปลูกผมให้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีความใกล้เคียงกับผมที่ขึ้นตามธรรมชาติมากขึ้น สามารถหวีและจัดทรงได้และช่วยให้มีผมถาวรเกิดขึ้นได้ แต่การปลูกผมอาจต้องทำเสริมหลายครั้ง  ทั้งนี้มีผมถาวรเกิดขึ้นได้  แต่การปลูกผมอาจต้องทำเสริมหลายครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นผมที่หลุดร่วงไปและความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์เฉพาะทาง

ผสมผสานเทคโนโลยี BSL’s exclusive Laser Hair Regrowth กับ Meso Hair growth therapy

     การรักษาโดยการทายาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถส่งตัวยาลงสู่ชั้นรากผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการรักษาที่ได้ไม่เต็มที่หรือเห็นผลช้าไม่ได้ดั่งใจ BSL Skin & Laser Center ผสานเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่สามารถส่งตัวยาบำรุงตรงสู่รากผมโดยตรงช่วยเติมสารอาหารสำคัญให้เส้นผมด้วยเซรั่มสูตรเฉพาะที่ไม่ทำร้ายหนังศีรษะและปลอดภัยในระยะยาวช่วยฟื้นฟูรากผมกระตุ้นให้เกิดผมใหม่ตามธรรมชาติพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วย BSL’s exclusive Laser Hair Regrowth เลเซอร์คุณภาพสูงเพื่อการฟื้นฟูเส้นผมโดยเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลืองกระตุ้นการทำงานของรากผมลดการฝ่อตัวของเซลล์รากผม ทำให้ผมมีเส้นใหญ่ขึ้นแลดูหนาขึ้นหยุดปัญหาผมร่วงต้นเหตุของหัวล้านก่อนวัย

เขียนบทความโดย...
    พญ.วิภาณี อัครภูษิต
   (Wipanee Akarapusit M.D.)
   Dermatologist (Boston, Massachusetts)
    ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง การออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และเวชศาสตร์ชะลอวัย
   - Dermatologist (Boston, Massachusetts)
   - Specialize in Dermal fillers & tissue augmentation , Body Contouring
   - Specialize in Dermatologic Laser and Surgery

   บทความที่เกี่ยวข้อง