Slide background

   HOME / Keratosis Pilaris

  ขนคุด

        ขนคุด ( Keratosis Pilaris) นับเป็นปัญหาทางผิวหนังที่พบได้บ่อย โดยบางครั้ง คำว่า “ขนคุด” อาจทำให้เกิดความสับสนได้ ทั้งนี้หมอจะแยกออกเป็น 2 โรค ที่พบบ่อยๆ ในคนไทยตามสาเหตุให้เข้าใจได้ง่าย เนื่องจากสาเหตุ การรักษา และการพยากรณ์โรคนั้นต่างกัน

 

โรคขนคุด ( Keratosis Pilaris)

      โรคขนคุด (Keratosis  Pilaris)  มักเกิดในวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ พบได้บ่อย เกิดจากพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการแบ่งตัวของผิวหนังชั้นบน เกิดจากอุดตันจน ขนไม่สามารถแทงออกมาได้จึงเกิดตุ่มสีดำตามรูขุมขน เหมือนหนังไก่ อักเสบมากจเห็น เป็นตุ่มแดงตุ่มหนอง มักเกิดที่ต้นแขน ต้นขาด้านนอก รักษาได้ยากและมักเป็นๆ หายๆ ตลอด

 

รูขุมขนอักเสบ (Pseudofolliculitis)

       รูขุมขนอักเสบ (Pseudofolliculitis) สาเหตุมักกิดจากการถอนขนโกนขนที่ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดการบาดเจ็บของชั้นผิวหนังด้านบนจนเส้นขนไมสามารถ แทงออกจากรูขุมขนได้ตามปกติจนเกิดเป็นตุ่มสีดำตามรูขุมขนโดยอาจเกิดอาการอักเสบ เป็นตุ่มสีดำ ตุ่มหนอง จนเป็นแผลเป็นได้ในภายหลัง

     ขนคุด เป็นปัญหาผิวหนังที่เจอบ่อย แต่มีผลต่อลักษณะภายนอกและจิตใจคนไข้ เดิมด้วยตัวโรคที่รักษาได้ยาก อักเสบเป็นๆ หายๆ เกิดแผลเป็นส่งผลให้เสียความมั่นใจ เมื่อต้องใส่เสื้อผ้าที่เปิดแขนในการพบปะผู้คน แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทันสมัยมากขึ้นและจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำให้สามารถรักษาขนคุดได้หายและปลอดภัยในระยะยาว

ผลการรักษาคนไข้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ BSL Clinic


ก่อนการรักษาขนคุด
หมายเหตุ :  "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

หลังการรักษา  4 ครั้งจะพบว่า การอุดตัดบริเวณรูขุมขนลดลงอย่างชัดเจน

เขียนบทความโดย...
    พญ.วิภาณี อัครภูษิต
   (Wipanee Akarapusit M.D.)
   Dermatologist (Boston, Massachusetts)
    ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง การออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และเวชศาสตร์ชะลอวัย
   - Dermatologist (Boston, Massachusetts)
   - Specialize in Dermal fillers & tissue augmentation , Body Contouring
   - Specialize in Dermatologic Laser and Surgery