BSL Clinic คลินิกรักษาผิวหนัง มีทีมแพทย์เชี่ยวชาญกว่า 35 ปี

BSL Clinic คลินิกรักษาผิวหนัง มีทีมแพทย์เชี่ยวชาญกว่า 35 ปี

ทำไมคลินิกรักษาผิวหนัง ต้องที่ "บีเอสแอลคลินิก"

คลินิกรักษาผิวหนัง
1
More than 35 years experience
0
More than 10,000 our customers
0
More than 10 awards

Bangkok Skin and Laser Center

อนันต์คลินิกได้พัฒนาตลอดระยะเวลา 35 ปี เพื่อการดูแลและรักษาคนไข้เพื่อให้คนไข้ได้ผิวสวย รูปหน้าและ รูปร่างที่ได้สัดส่วน ตั้งแต่ปี 2528 ได้มีการพัฒนาร่วมกับพญ.วิภาณี อัครภูษิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่จบการ ศึกษาจากอเมริกาและนพ.วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่จบการศึกษาจากอังกฤษ ในการดู แลผิว การออกแบบรูปหน้ําและสัดส่วน เพื่อก้าวสู่สากลและรองรับการเป็นสมาคมอาเซียนจึงเปลี่ยนเป็น บีเอสแอล คลินิก หรือ บางกอก สกิน แอนด์ เลเซอร์ คลินิก (Bangkok skin and laser clinic)

แนวทางในการรักษาของ BSL Clinic จากนพ. อนันต์ สิทธิผลวนิชกุล หมอดูแลผิวพรรณมานาน 35 ปี ได้ไปศึกษาต่างประเทศ อเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป เพื่อมาพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์และผลิตภัณฑ์ แต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้านวัตถุดิบเครื่องสําอางและเลเซอร์ จนมาถึงปัจจุบันสุดยอดของการรักษาโรค ที่ไม่หายด้วยยาเราสามารถใช้เลเซอร์ให้หายได้หรือดีขึ้น

เป้าหมายในชีวิตของการทํางานของคลินิกรักษาผิวหนังคือ ความสุขที่จะรักษาคนไข้ให้หายจากโรคที่เรื้อรังหรือรักษามานานผลิตภัณฑ์ที่มีสาร วัตถุดิบ เช่น เซลามาย โปรตีน สารลดการระคายเคืองซึ่งมิใช่สารสเตอรอยด์เพื่อไปสร้างเขื่อนของผิวหนังชั้นบนให้แข็งแรง ส่วนใต้ผิวหนังมีหลายโรคมากมายรักษาได้ด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ ตามรอยโรค เช่น

เริ่มใช้เลเซอร์ CO2 ตั้งแต่ปี 2530 ยุคนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนเลยในเมืองไทยต้องบินไปศึกษาเองที่ต่างประเทศ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือ เทคโนโลยีจากอเมริกา อิสราเอล มาจนถึงปัจจุบัน ใช้เลเซอร์มาทั้งหมด 16 เครื่อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาของคนไข้ให้รักษาหายได้ตรงจุดโดยไม่เลี้ยงไข้

Our Medical Team

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง กว่า 30 ปี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการออกแบบรูปหน้า รูปร่าง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง การออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และ เวชศาสตร์ชะลอวัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการออกแบบรูปหน้า รูปร่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการออกแบบรูปหน้า รูปร่าง

Awards and Certificates

icon email